Hva er vel livet uten meg? – Vibeke Husby (3F TØG)

vibeke-dahl-miljodir
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Russ90 viste ikke hvor stor betydningen våtmarker hadde for miljøet, men etter litt research så bør vi alle ha et fokus på restaurering av våtmark. Vibeke fra 3F på TØG, har jobbet med i flere år og her kan du lese og lære litt mer om hva hun har jobbet med. Visste du at:

  • Mellom 1970 og 2015 ble naturlige våtmarker redusert med om lag 35%.
  • Myrer og andre torvmarker utgjør jordas største karbonlagre på land. De utgjør bare 3 % av landarealet, men lagrer dobbelt så mye karbon som verdens skoger.

I juni 2015 fikk Miljødirektoratet og Landbruks-direktoratet i oppdrag fra Klima- og miljø-departementet og Landbruks- og matdepartementet å lage en plan for restaurering av myr og annen våtmark for perioden 2016-2020.

Se også dokumentasjon fra foredraget til Vibeke Husby

Hva er vel livet uten meg?, sa Vibeke i 1990. Redaksjonen i Russ90 er helt enig. Vi heier på alle som har en meningsfull jobb – hva er vel livet uten miljøvern og våtmark!

Vibeke gikk på TØG (Adolf Øien) i klasse 3F, og er seniorrådgiver i Miljødirektoratet. Hun er med på og jobber for et rent og rikt miljø hvor Vibeke skal bidra til å nå hovedoppgaven i å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Litt av en oppgave det for Vibeke. Vi gleder oss til å se og høre mer om dette fra Vibeke på Studentersamfunnet 6. juni 2020!

Alle sammen – Sørg for å sende Vibeke en hilsen og tagg gjerne en russ fra TØG, fra klasse 3F eller så mange russ 90 du kjenner i Trondheim / Trøndelag fra 1990 😊

Vibeke har også vært med på å utvikle en veileder til fylkesmennene om hvordan de skal forholde seg i utbyggingssaker som kan komme i konflikt med Ramsarområder og andre vernede våtmarksområder. Les veileder her: Veileder for behandling av utbyggingssaker som kan berøre Ramsarområder og andre vernede Våtmarksområder.

Del, del, del og lik 🙂

Oversikt over TØG og russestyret:  

Russekatalogen 1990:

Dette er et innlegg i Russ90 sitt eget kompetansedelingsprosjekt. Vi ønsker at Russ90 ikke bare blir en stor feiring, men også et aldri så lite kompetanseprosjekt, hvor vi fokuserer på deling av hverandres kunnskap og kompetanse. Vi vil dele både nyttig og unyttig kunnskap og kompetanse som Russ90 har tilegnet seg i årenes løp. Her blir det mye å hente for alle sammen!

Send gjerne inn linker med video, artikler etc som du mener vi bør dele. Sharing is caring… 😊

Del innlegget med dine kamerater!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Flere interessante saker kommer!

Bli med tilbake til russ90… Og hold deg oppdatert frem til den store festen den 5-7. juni!

Bli med tilbake til den gangen du var russ90…

Følg med på hvem som kommer, interessante saker fra mellomperioden, gjester og mer frem til den store festen 5-7. juni 2020!🎉🎉