Ørland Videregående Skole

  • Rektor: Geir Ulseth
  • Underv.insp I: Trygve Leigland
  • 
Studieinsp.: Henry Skaret
  • Rådgiver: Einar Stranden
  • Klasseforstander 3C: Else Britt Rønne

Ansvarlige for Ørlandet Videregående Skole og samling av klassene er: TBA

Send oss informasjon om navn og bilder på [email protected].

Flere interessante saker kommer!

Bli med tilbake til russ90… Og hold deg oppdatert frem til den store festen den 5-7. juni!

Bli med tilbake til den gangen du var russ90…

Følg med på hvem som kommer, interessante saker fra mellomperioden, gjester og mer frem til den store festen 5-7. juni 2020!🎉🎉