Kristen Videregående Skole Trøndelag

  • Rektor: Leiv Elvestad
  • Underv.insp I: Per Winsnes

  • Underv.insp I: Britt Låstad

  • Studieinsp.: Hans Jacob Krabseth
  • Rådgivere: Ole Erik Jevne / 
 Unni Lilleberg WindspollKlasseforstandere:

  • 3A: Ellen Hognestad
  • 
3B: Borgny Solberg

  • 3C: Leiv Dvergsdal

Send oss informasjon om navn og bilder på [email protected].

Ansvarlige for Kristen Videregående Skole Trøndelag og samling av klassene

3A: TBA

3B: TBA

3C:  TBA

Se Russekatalogen

Flere interessante saker kommer!

Bli med tilbake til russ90… Og hold deg oppdatert frem til den store festen den 5-7. juni!

Bli med tilbake til den gangen du var russ90…

Følg med på hvem som kommer, interessante saker fra mellomperioden, gjester og mer frem til den store festen 5-7. juni 2020!🎉🎉