roykeskam-royk
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

I følge SSB så var andelen dagligdagsrøykere i 1973 på hele 44% av befolkningen mellom 16 – 24år (42% i alderen 16-74 år). Det er jo helt skinnsykt!

I forbindelse med kvinnekampen på 60- og 70-tallet preget budskapet til bl.a. Tiedemann seg av samfunnets holdningsendringer, og introduserte Savoy-damene som individualistiske, moderne og tøffe kvinner ved å vise dem alene, moteriktig festkledd og i ekstreme situasjoner. Den moderne kvinnerollen ble brukt fordi kvinnene i reklamen var rollemodeller som bidro til å skifte fokuset bort fra helse.

Se Innleggsbilde fra sigarettpakke med tegning av kronprins Olav. Will’s Cigarettes. – Norsk Folkemuseum.

Kringkastingssjef Ustvedt bryter egen instruks om ikke å røyke på TV i 1966.

Kronprins Olav Virginia Petit.

Flere av Norges framtredende politikere deltok i reklamekampanjer for sigaretter.

Justisminister Trygve Lie

«Tiedemanns cigaretter er gode å ty til i nutidens oppjagede tempo. De gir ro i sinnet og smaker godt» Trygve Lie.

Forsvarsminister Gustav Sjaastad

«Da President kom falt den med en gang i min smak. Den er bedre enn noen annen sigarett jeg kjenner»

Gustav Sjaastad

Sosialminister og leder av Arbeiderpartiets kvinnesekretariat, Rakel Seweriin

”Ansvar for hjemmet og arbeid utenfor hjemmet – det er vanskelig å klare begge deler. Personlig finner jeg at en god sigarett gir stimulans i arbeidet, og ro og avspenning hjemme. Når det skal være en sigarett velger jeg President. Den har en forfriskende smak, irriterer ikke halsen. Den er like god til siste drag. Jo, President kan jeg trygt anbefale til alle som liker en god sigarett”.

Rakel Seweriin

Folkehelseinstituttet

Blue Master «cigaretten som vinner på sin naturlige friskhet»

Teddy «Alle mands ven»

«På 70-tallet var forbruket / mengden av sigaretter per voksen mann, på sitt høyeste. Det var så ille, at selv helseministeren i Norge (Torbjørn Mork) røykte på direktesendte TV-sendinger».

Reklame for tobakk på 1960- og 1970-tallet rettet seg mot en kvinnerolle i endring der flere ble yrkesaktive

Helsedirektør Torbjørn Mork

Vi erkjenner at det er en statistisk samvariasjon mellom sigarettrøyking og dødelighet, men det er ikke funnet noen årsakssammenheng.
Johan H. Andresen, Aktuell august 1967

”Tobakken er et nytelsesmiddel som de aller fleste kan ha glede av uten skadevirkninger”. Tobaksfabrikernes Landsforening 29/9-67.

«Ingen sammenheng mellom kreft og sigarettrøyking, sier tyske forskere. Bebudet konklusjon lagt fram etter fem års undersøkelser. Økningen i lungekreft skyldes heller luftforurensning i byene» Overskrift Adresseavisen 7/3, 1964«Det er fremdeles like vanskelig å vite hva man skal tro.  …… Jeg føler ingen grunn til å ta den amerikanske rapporten så alvorlig at jeg slutter med sigarettene. Særlig ikke når det står på samme side i gårsdagens Adresseavis at tyske eksperter frikjenner tobakken som årsak til lungekreft. Jeg har alltid trodd at legevitenskapen ligger på like høyt nivå i Vest-Tyskland som i USA»  Leder Adresseavisen 8/3,1964

Statens tobakksskaderåd, ble opprettet i 1971.

Tiedemanns Tobaksfabrik forer hver av sine ansatte med 4800 gratis sigaretter i året (ca 93 sigaretter i uken og 14 pr dag) Allerede i 1980 forsøkte en lege å stanse ordningen etter at han fant lungekreft hos to tobakksarbeidere. – Dette er vårt frynsegode. Vi ønsker å beholde kvoten vår. Jeg tror ikke folk røyker mer fordi om vi får tobakk gratis, sier Leder Kjersti Langseth i Tiedemanns Arbeiderforening som forsvarer også ordningen. (VG).

I 2007 identifiserer NRK personen bak ‘Fiskeren’ fra Tiedemann som Trondhjemsfiskeren Hans Peter Jacobsøn Wiggen (1832-96). I 1894 mottok Wiggen en to kroners sølvmynt og en flaske sprit for å stå motiv. 

Andel røykere blant kvinner og menn bosatt i Norge i perioden 1927–2007 (treårig glidende gjennomsnitt) Andelen kvinner var på topp i 1990 Tidsskriftet – Den Norske Legeforening

I 1952 røykte 74 % av norske mannlige leger og 44 % av de kvinnelige.  

“Vi (ikke-røykere) blir betraktet av folk flest som noen sinker og noen merkelige folk, og de av oss som har røkt og har holdt opp å røke, blir betraktet nærmest som avvikere.
 St.tid. 1963-64: 1828 (Høyre-representant Edvard Hambro)

“Et vertskap som ikke tillater røyking ved bordet, kan risikere å legge en demper på hele selskapet. De store matskjønneres ønskemål – at tobakksrøyken ikke må få lamme lukt- og smaksnervene og hindre maten i å komme til sin rett – kan ikke virkeliggjøres i vår tid. Boken om Skikk og Bruk I Boken om “Skikk og Bruk” fra 1960 heter det under overskriften “Tobakk ved bordet”:

I 1964 bestemte den amerikanske helsedirektøren at “Smoking may be hazardous to your health” skulle påføres alle tobakksprodukter i USA.

1948: Marshallhjelpen benyttes for å finansiere import av tobakk fra USA.

1949: Forsyningsmyndighetene bruker 110 millioner på import av tobakk, mens kun 40 millioner går til innkjøp av landbruksmaskiner.

1954: Landets sosialminister, leder av Arbeiderpartiets kvinnesekretariat og tidligere Mot Dag-medlem Rakel Seweriin deltar i markedsføring for tobakk.

Sigarettmerket Kent lanseres med et filter bl.a. bestående av asbest under mottoet «the greatest health protection ever developed».

1974: Trøndelag ikke-røykerforening stiftes.

1987: Helsedirektør Torbjørn Mork går offentlig ut mot lovregulering av røyking på menneskelige fellesarenaer.

Folkehelseinstituttet.

Når vi var russ i 1990 hadde tallet på antallet daglige røykere sunket til 29% (35% 16-74) og i 2018 var tallet 3% (12 % 16-74).

«At så mange røykte i 1973, må jo ha påvirket helsen til vår generasjons helse betraktelig gjennom passiv røyking. At det fortsatt i dag er 12% av befolkningen som med viten og vilje inhalerer denne giften, er utrolig.

  1. juli 1975 ble Norge det femte landet i verden som innførte et totalforbud mot tobakksreklame

«Vi har altså 12% tapere i befolkningen» – håper at det ikke er så mange røykere blant Russ90 folkene», sier en i redaksjonen til Russ90.

«Å begynne å røyke tror jeg var noe av det dummeste jeg har gjort,

– og jeg har gjort mye dumt» – en i redaksjonen til Russ90.

Nordhus og Mork på gangen

Kids ask for light

I 1996 sier Professor i sosialmedisin Per Fugelli at Røykeloven er et overgrep, uttrykk for formynderstaten på sitt verste tilforlatelig pakket inn i helseklær, en ytterliggående frihetsbegrensning, norgeshistoriens største mobbeaksjon’.

Helseminister Dagfinn Høybråten (KrF) stod for innføringen av Røykeloven 1. juni 2004. 54 prosent av befolkningen var negative til Røykeloven da den ble innført, i dag er 94 prosent av befolkningen positive til røykeloven. 

Vi i Russ90 sier:

Del innlegget med dine kamerater!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Flere interessante saker kommer!

Bli med tilbake til russ90… Og hold deg oppdatert frem til den store festen den 5-7. juni!

Bli med tilbake til den gangen du var russ90…

Følg med på hvem som kommer, interessante saker fra mellomperioden, gjester og mer frem til den store festen 5-7. juni 2020!🎉🎉